Hvordan bli medlem i NID?

Medlemskap i NID krever utdannelse i industridesign/produktdesign på masternivå, men også designere med andre utdannelser er kan søke og bli medlem dersom tilstrekkelig faglig nivå kan dokumenteres.

Hvordan bli medlem
Basert på hvilken utdannelse du har (master eller ei), er det to ulike prosesser som begge henveder seg til NID via epost post(a)nid.no

Søknader fra de som har mastergrad behandles fortløpende og etter kapasitet hos styret. Søkere med annen utdanningsbakgrunn vurderes og behandles på styremøtene. Lurer du på når neste styremøte er, så sjekk i kalenderen nederst til høyre på siden.

Masterutdanninger i Norge
For fullt medlemskap gjelder generelt at søkeren skal ha gjennomført 4 1/2 års høyskoleutdanning eller masterstudier (MA) i industridesign, se for øvrig Lovenes §3. Masterstudier finnes ved tre institusjoner:

Andre utdanninger i Norge
Designstudier ved andre utdanninger i Norge eller med lavere grad enn master, gir også mulighet for medlemskap i NID dersom det dokumenteres tilstrekkelig designfaglig erfaring og kompetanse etter studiet. Studenter ved disse utdanningene kan få studentmedlemskap. Søkere med 3-årig utdanning (BA) må fortsette som studentmedlemmer i 2 år og må deretter søke fullt medlemskap med dokumentasjon av relevant praksis i perioden.

Utdanninger i utlandet
Det er et mål for NID å opprettholde et høyt faglig nivå på medlemmene, og vi vil derfor vurdere den enkelte søkers utdanning. Det finnes en rekke utdanninger i industridesign og produktdesign over hele verden, og nivået er naturlig nok forskjellig. Søkere med utdanning fra utlandet må vedlegge kopi av diplom og skolens fagplan med medlemssøknaden