NIDs formål og oppgaver

NID er foreningen for profesjonelle designere i Norge. NID har eksistert siden 1955 og våre medlemmer arbeider innen produktdesign, interaksjonsdesign, emballasjedesign, møbel- og tekstildesign. Foreningens medlemmer har rett til å bruke tittelen MNID.

Den daglige drift ivaretas av sekretariatet som er behjelpelig med informasjon om skoler, medlemmer og annet om industridesign. NID har et aktivt styre bestående av frivillige.

  • NID har som oppgave å utbre kjennskap til god industridesign og fremme den kulturelle og næringsmessige betydningen av bruk av ny design både overfor det offentlige og allmennheten.
  • NID arbeider overfor bedrifter for å spre bruk av designere ved utvikling av nye produkter.
  • NID gir råd i spørsmål knyttet til bl.a. opphavsrett og forretningsavtaler.
  • NID medvirker til å utvikle utdannelsen og fremme etterutdanningen av designere.
  • NID samarbeider med Norsk Designråd om spredning av informasjon om norsk design og designere.
  • NID samarbeider med Norsk Form om verdiene av design til norske myndigheter og til publikum.
  • NID har egen nettside (www.nid.no) og sender ut nyhetsmail, NIDnytt ca 6 ganger i året. I tillegg sendes informasjon av interesse for NIDs medlemmer fortløpende.
  • NID samarbeider med Norsk Designråd, Innovasjon Norge og Grafill om opprettelse og drift av en felles norsk designerdatabase
  • NID har 5 former for medlemskap: fullt medlemskap (MNID), æresmedlem (Hon.MNID), senior medlem (Sen.MNID), studenter(Stud.MNID) og assosiert medlemskap (Ass MNID).
  • NID er medlem av den internasjonale designorganisasjonen ICSID. NID samarbeider og med de andre fagorganisasjonene NIL og GRAFILL.