Fagets fremvekst i Norge

Litt historikk
Norske Industridesignere ble startet i 1955 under navnet ID Norsk Gruppe for Industriell Formgivning (ID gruppen). I innbydelsen til dette forberedende møtet het det: “En har til hensikt å bringe på det rene nødvendigheten av et samarbeid mellom industridesign-interesserte, for ved felles bestrebelser å oppnå industriens oppmerksomhet på vårt arbeid, - ved felles innsats å søke å høyne den produksjonsmessige standard, - samt innad å bidra til å utvikle de rent faglige interesser og kunnskaper, - og ivareta de økonomiske kunstnerrettslige krav”. Med dette som mål ble gruppen konstituert den 25. mars 1955. Studiestedene i Norge kom senere og i dag inkluderer dette:

Institutt for industridesign (IDE) ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Permanent utdanning i industridesign ble igangsatt i 1983. Idag undervises det i følgende fag: Datafag, Design- og prosjekteringsmetodikk, Designhistorie og -teorier, Ergonomi, Estetiske fag, Visuell kommunikasjon, Merkevare/ markedsstrategi og kulturforståelse, Teknologi. De to studieretningene Master i Produktdesign og Master i Interaksjonsdesign er på 5 år, inkludert et diplomsemester. Kompetanse etter fullført studium vil være tilsvarende som for en arkitekt og sivilingeniør. Mastergraden kvalifiserer til medlemskap i yrkesorganisasjonen NID, Norske Industridesignere.

Institutt for Produktdesign (IPD) ved Norges Teknisk-Naturvitensakpelige Universitet (NTNU)
Institutt for Produktdesign ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, ble igangsatt høsten 1993, og julen 1998 ble de første studentene uteksaminert. Studiet er organisert som en linje ved Fakultet for maskinteknikk. I likhet med de andre sivilingeniørstudiene varer studiet 5 år med en avsluttende hovedoppgave, som kvalifiserer til medlemskap i yrkesorganisasjonen NID, Norske Industridesignere.

Avdeling for produktdesign ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Høgskolen i Akershus tilbyr master i produktdesign fra høsten 2007. Masterstudiet tilbyr to forskjellige retninger; konseptbasert fordypning og materialbasert fordypning. Undervisningen er prosjektbasert med adgang til å inngå bedriftssamarbeid. Studiet har et internasjonalt preg som innebærer at studentene ved Høgskolen i Akershus får en utdanning tilpasset den økende graden av globalisering og et globalt arbeidsmarked, både kulturelt og språklig. Mastergraden kvalifiserer til medlemskap i yrkesorganisasjonen NID - Norske Industridesignere.