NIDs styre består av

 

Styreleder: Anne-Lise Rabben (Haptiles Design AS)

Nestleder: Fredrik-Jean Hansen (Innovasjon Norge)

 

Styremedlem: Pernille Bache (Pernille Bache Design AS)

Styremedlem: Knut Johannes Kraft (Freelance produktdesigner)

Styremedlem: Andreas Erlandsen (K8 Industridesign AS)

Styremedlem: Henning Rekdal Nielsen (Eggs Design AS)

Styremedlem: Steinar Westhrin Killi (AHO)

Styremedlem: Karen Helene Lepperød (Ekornes Beds AS)

 

Studentrepresentant: Guro Sørbø Midtun (HiOA)

Studentrepresentant: Sara Anny Hansson Kalsnes (AHO)

Studentrepresentant: Truls Ottesen Johansen (NTNU)