Foreningen:

 

Et fagligmiljø i vekst
Som medlem av NID står du solidarisk sammen med andre designere og danner den gruppen, det talerør som snakker designeres sak i Norge så vel som utad. Vi er en gruppe som fortjener bedre anseelse og bedre respekt som profesjonelle yrkesutøvere, og må bidra sammen med både Norsk Form og Norsk Designråd til å spre budskapet om betydningen av design. Dette er den langsiktige målsettingen.

En sparringspartner
Som medlem er du med i en forening som arbeider for å bistå medlemmer med praktiske råd og informasjon når det gjelder honoraravtaler og andre former for forretningsmessige spørsmål.

Diskusjonsforum
NiD jobber med å organisere jevnlige temakvelder der vi blir presentert for og diskuterer yrkesrelevante temaer.

En kilde til nyheter
NiD er aktiv på NiD's gruppe på Facebook. Frem til vi er oppe med nytt registreringssjema, kan du melde deg inn ved å sende en epost til post(a)nid.no.

Et internasjonalt miljø
Som medlem vil du også være med i norsk, skandinavisk og globalt samarbeid som NID utøver med Grafill, NIL, Danske og Svenske designere, samt tilstede gjennom medlemskapet i ICSID.