Juridisk bistand

 

NID har en avtale om juridisk bistand med advokat Trude Mohn King.

 

Avtalen innebærer at alle  NIDs medlemmer kan ringe Trude Mohn King og få gratis 5-minutters konsultasjoner.  Advokat King kan også yte bistand utover dette, men da mot betaling.   

 

Advokat Trude Mohn King kan nås på telefon 66811080